Aiakujundus hõlmab laia valdkonda, kuid eelkõige mahutab see sõna erinevaid välieluruumi moodustamise ja sisustamise võimalusi. Milliseks tulevane aed kujuneb ja mida sisaldab, seda otsustavad ruumi kasutajad. Aiakujundaja ülesanne on justkui aiaomanike fantaasiate ja ideede sobitamine ning kokkuliitmine, nii hullumeelsed kui need ka ei tunduks. Mõnikord võib  aiakujundaja kaasamisel lähteülesanne muutuda läbi lisandunud valikuvõimaluste  ja krundi iseärasuste, mida ei ole võimalik ilma põhjalikuma analüüsita ette näha. 

Aiakujundajana aitan teie või enda ideid kombineerides muuta aiad õdusateks välieluruumideks, kasutades erinevaid praktilisi kogemusi, teooriaid ja kunstilisi seaduspärasusi. Kujundustöödes aitan teil sisustada avalikke haljasalasid ja koduaedu. Minult leiate suurima valiku taimestamise viise, mis arvestavad looduslikku tasakaalu ja erinevaid hooldusvõimalusi. Looduslähedane mõiste ei tähenda ilmtingimata metsikust ja võsa. Eelistan klassikaliste stiilide asemel looduslikke taimede levimise mudeleid, et muuta maastikud loodusega ühtsemaks ja mõjutada hoolduskulusid soovitud suunas. Istutusmustrite valik tekitab ka erinevaid eelarve ja esteetiliste piltide võimalusi.   


Millisel juhul oleks teil aiakujundajast abi?
1. Kui ei ole aega läbi töötada erinevat hulka infot, mille hulgast valida sobivaid stiile, materjale ja muid kujundamise jaoks vajalikke teadmisi ja oskusi.
2. Kujundaja aitab leida sobiva hinna ja kvaliteedi suhtega lahendused, tarnijad ja töö tegijad.
3. Teadmatus teeb vahetevahel otsustamise raskeks, kui puudub kindlus valikute õigsuses siis võiks ennast täiendada või küsida nõu. 
4. Teil on mõned ideekillud, kuid ei oska neist kujundada terviklikku ja sidusat väliruumi.

Looduskeskkonna taastamine ja kasvualade säilitamine

Mitte ainult koduaed, vaid ka põllumajandus- ja metsamaa saavad kasu kui arvestavad loodusega, soodustades saaki tolmeldavate isendite arvukust, luues kahjurputukate vaenlastele soodsamaid elutingimusi ning vähendades väetiste ja taimekaitsevahendite uhtumist looduskeskkonda. Aitan rakendada loodussõbralikke meetmeid ka põllumajanduses.